• اطلاعات پروژه
  • تاریخ 20 ژوئن 2020

این واحد توانایی طراحی و تولید انواع گسگتهای لاستیکی در ابعاد مختلف و همچنین مطابق با نمونه و نقشه های شما را دارا می باشد .

X